Счетоводни услуги

Счетоводните услуги и консултации, които се предоставят могат да бъдат, както като абонамент, така и като еднократна услуга.

ТРЗ и Административни услуги

Регистрация на ЕООД и ООД. Регистрация в комисията за защита на личните данни, удостоверения за актуално състояние от Търговския регистър.

Данъчни услуги и данъчна защита

Данъчно планиране и данъчна оптимизация в зависимост от спецификата на Вашия бизнес.

Счетоводна къща Ками

Счетоводна къща Ками е създадена от висококвалифициран специалист с утвърдени професионални умения и дългогодишен стаж в областта на счетоводството. Счетоводна къща Ками е специализирана в извършаването на професионално счетоводно обслужване на физически и юридически лица /ЕТ , ООД, ЕООД, АД, СД и др./. Счетоводна къща Ками разполага с амбициозен и висококвалифициран екип с опит в областта на счетоводството и финансите. Имаме сериозен опит в изготвянето на справки и отчети за мениджърски цели, бюджетиране и финансов анализ. Счетоводна къща Ками, следи всички актуални изменения в нормативната уредба, касаещи националната финансова и фискална политика и приетите изменения, регламентиращи бизнеса на нашите клиенти Целта на счетоводна къща Ками е насочена към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които допринасят за успеха на Вашия бизнес, при спазване на конфиденциалност. Счетоводна къща Ками е тук за да ви предостави най-добрата комплексна услуга! Предлагаме ви не само обработка на първичната счетоводна документация но и изготвяне на справки за планиране на приходите и разходите в т.ч. и тези за данъци, както и отчети за целите на управлението. Счетоводна къща Ками ще ви помогне да оптимизирате процесите в счетоводната отчетност в компанията ви. Ние ще ви представляваме пред държавната администрация! Служителите ви няма да губят време в чакане по безкрайни опашки. Избирайки услугите на Счетоводна къща Ками спестявате от разходите за счетоводен отдел, закупуване на скъп софтуер и хардуер,няма да плащате допълнителни осигуровки и данъци, както и разхода за помещение в офиса ви. Ако искате да научите повече за нас и счетоводните услуги, които предлагаме, не се колебайте да се свържете с нас още сега.

Нашата цел е постигането в дългосрочен план на успех на вашия Бизнес, като улесним Вашата дейност при вземането на финансови  и управленски решения, като спазваме

Основни принципи на работата ни, а именно:

Всеки наш клиент получава специално внимание, компетентна информация и най-доброто решение според своя Бизнес.

Към всеки клиент да бъдем коректни, лоялни и етични в професионалните си отношения.

Към всеки клиент да бъдем прецизни, гъвкави и да защитаваме неговите интереси, като по този начин гарантираме неговото спокойствие и сигурност в успеха на Бизнеса.

Да се съобразяваме с вашето ценно време и средства, като залагаме на съвременна техника, методи на комуникация и ние взимаме документите от Вашия офис.