1. Цени за месечно абонаментно счетоводно обслужване:

Туристически Услуги

Нерегистрирани по ДДС

 

120.00

За фирми, занимаващи се само с услуги нерегистрирани по ЗДДС

 

50.00

За фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги нерегистрирани по ЗДДС

80.00

За фирми, занимаващи се с производство нерегистрирани по ЗДДС

 

110.00

Туристически Услуги

Регистрирани по ДДС

250.00

Фирми, занимаващи се само с услуги регистрирани по ЗДДС

100.00

Фирми, занимаващи се с търговия регистрирани по ЗДДС

140.00

Фирми, занимаващи се с производство регистрирани по ЗДДС

180.00

Всички цени са в български левове.

2. Цени за месечно обработване на осигуровки и заплати на служители

 

Брой персонал Месечно възнаграждение
1-5 0
6-10 души 20.00
Над 10 души по договаряне

 

Обработка и подаване в НОИ на болничен лист – 0,00 лв.

3. Цена за попълване на ИНТРАСТАТ декларации:

 

До 2 придобивания /изпращания на месец. 20.00
От 2 до 5 придобивания /изпращания на месец. 30.00
От 5 до 10 придобивания /изпращания на месец. 60.00
Над 10 придобивания /изпращания на месец. 140.00

 

Подаване на нулева ДДС справка-декларация - 20.00лв.


Всички цени са в български левове.

5. Цена за изготвяне на междинни финансови отчети(Баланс, ОПР, ОПП) – 20 лв.

 

6. Годишно данъчно и счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия -  без такса


7. Регистрация по ЗДДС:
Добороволна– 30.00 лв.
Задължителна– 50.00лв.


8. Цена за въвеждане на платежни нареждания в онлайн банкиране – 0.00 лв/бр.


9. Издаване на фактури от името на КЛИЕНТА –0.00 лв. на фактура


10. Представителство при провеждане на ревизии и одити – минимална такса от 50.00 лв.


11. Възстановяване на ДДС и проверки от НАП, НОИ, ИТ – минимална такса от 50.00 лв.


12. Предлагаме Ви и подготовка на документи и пълно съдействие при преговори с търговски банки във връзка с отпускане на кредити – цена по договаряне.


13. Консултация по счетоводни и данъчни казуси на място или по имейл – 25,00 лв. на час


14. Публикуване в ТР на ГФО – 30.00лв. 


15. Регистрация на ООД и ЕООД – цена по договаряне.


16. Попълване на данъчни декларации на физически лица – 20.00 -80.00лв. в зависимост от сложността.